Home
 

Schilderijen
In situ
Archief
Over mijn werk
Tekst voor kunstenaars
CV
Nieuws
Contact

Colofon
 

 

// NIEUWS
 ‘Night prayers’ in Museum Belvédère Heerenveen, tot begin december

‘Night Prayers’ is een installatie van drieluiken van elk 3 maal 20 x 20 x 0,4 cm, ge­schil­derd in olieverf op linnen op mdf.
De installatie is te beschouwen als choreografie van schil­derijen, waarin ritme, herhaling en beweging, evenals de interactie met de ruimte bepa­lende ele­menten zijn. De plaats waar de installatie wordt opgesteld, bepaalt de uiteindelijke vorm van het werk.
In Museum Bel­vedère is gebruik gemaakt van de rondgaande beweging van de ruim­te. De spijkertjes in de wand geven het ritme en de doorgaande lijnen aan en de ver­an­derlijkheid van de compositie. De stiltes tussen de werken zijn even be­lang­rijk als de werken zelf.

De afzonderlijke schilderijen zijn monochroom, opgebouwd uit dunne, transparante lagen. Een mi­ni­male beeldtaal is verbonden aan een maximale intensiteit. De soberheid van de wer­­­­ken komt voort uit een proces van ‘afpellen’ van het schilderij tot zijn essentie. De wer­ken zijn wat ze zijn: zichtbare dingen, eerder objecten dan schilderijen. De kijker wordt uit­ge­nodigd zich eenvoudig te verhouden tot wat zich voordoet. Het gaan door de ruimte, maakt onderdeel uit van de beleving van het werk.

De titel ‘Night Prayers’ duidt op het kijken in een verstilde aandacht. Het werk is geïn­spi­reerd op eigentijdse, minimale muziek, op wandelingen door kaal landschap en op een be­­zoek aan een ver­la­ten klooster in Griekenland. ‘De duisternis ziet het hart aan’, een zin uit een roman van Amos Oz, was de directe aanleiding tot het maken van dit werk.

www.museumbelvedere.nl